Sigur-Rós-Announce-New-Album-Kveikur-Release-New-Track-Brennisteinn

 

Sigur Rós :: Kveikur (2013)

utwór: 5. „Stormur” 4:56

 

tłumaczenie: Jacek Godek

 

 

 

Burza

Myśli na szyby
szyby
szyby

Myśli o morzach
morzach
morzach

Pije z gwinta flaszkę
butelkę
butelkę

Suszy nos chustką
chustką
chustką
chustką

Burza w wody szklance
kalejdoskop
Tornado pod czaszką drga
Po plecach wędruje dreszcz

Zapłon w balu
w balu
w balu
desce

Wiąże chustką
chustką
chustką
głowę

Burza w wody szklance
kalejdoskop
Tornado pod czaszką drga
Po plecach wędruje dreszcz