Sigur-Rós-Announce-New-Album-Kveikur-Release-New-Track-Brennisteinn

 

Sigur Rós :: Kveikur (2013)

utwór: 4. „Yfirborð” 4:20

 

tłumaczenie: Jacek Godek

 

 

 

Powierzchnia

Żywy nastrój, cuchnie powierzchnią
w mętną szklanicę spadamy burtę za
aż na samo dno
ręce stołem pod
odejdź sedokuchni
nie mów więcej nic
nie pij z dzioba, nie

proste plecy, łokcie odstaw od
w rozdrganym gwarze łyk szczęścia sobie stawmy

ręce stołem pod
odejdź sedokuchni
nie mów więcej nic
nie pij z dzioba, nie,
ręce stołem pod
odejdź sedokuchni
nie mów więcej nic
nie pij dzioba, nie