Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji poświęconej
tematyce Islandii.

Zaadresowana jest ona do studentów i doktorantów uczelni krajowych. W zależności od różnorodności nadesłanych abstraktów, konferencja podzielona będzie na nakreślone podczas rekrutacji bloki tematyczne, które poświęcone będą tematom z zakresu geografii, społeczeństwa, prawa, kultury i historii Islandii.

Konferencja naukowa będzie osią główną, której towarzyszyć będą dodatkowe wydarzenia w tym samym terminie. Organizatorzy chcieliby, aby nadać promocji kultury islandzkiej również mniej oficjalny ton poprzez zaproponowanie uczestnikom konferencji wzięcie udziału w warsztatach towarzyszących.

Podstawową ideą projektu jest zorganizowanie naukowego spotkania miłośników Islandii z całej Polski i umożliwienie im, a także publiczności, zapoznania się z wiadomościami o tym kraju. Referaty prelegentów zostaną wydane w publikacji pokonferencyjnej, która pozwoli na przekazanie wiedzy kolejnym osobom. Projekt ma też na celu promocję Islandii w Polsce, szczególnie wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgłoś się! Wyślij propozycję swojego tematu wraz z abstraktem (ok. 200 słów) do 30 marca 2016 roku pod adres islandia.kn@uw.edu.pl z dopiskiem KONFERENCJA.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.

Więcej info na stronie Studenckiego Klubu Islandzkiego tutaj.